บริษัท ดีฟายน์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ดีฟายน์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้ก่อตั้งโดย นายณนน สวธนพล ในปี write my paper for free พ.ศ.2550 ภายใต้ชื่อร้าน D&D โดยจําหน่ายอุปกรณ์เสริมมือถือหลากหลายแบรนด์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศโดยเปิดกิจการอยู่ที่เซ็นทรัลสาขาปิ่นเกล้า ในชื่อร้าน Dfine Shops

ในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัท ชื่อ บริษัท ดีฟายน์คอร์ปอเรชั่น จํากัด โดยจําหน่ายอุปกรณ์เสริมหลายประเภท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยเน้นถึงคุณภาพ ความสวยงาม ความหลากหลายของสินค้า บริษัท ดีฟายน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ร้าน Dfine Shops เป็นศูนย์ให้บริการและตัวแทนจัดจำหน่าย เคสมือถือ ฟิล์มกันรอย และอุปกรณ์เสริมต่างๆ หลากหลายแบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศและของแท้นำเข้าจากต่างประเทศ

What would be the destination Layer 2 address in the frame header for a frame that is being forwarded by Dubai to the host address of 172.30.4.4?
A. 825
B. 230
C. 694
D. 387
Correct Answer: C
Explanation
Explanation/Reference:
According to command output 172.30.4.4 is using the 694 dlci value. http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/wan/command/reference/wrffr4.html#wp102934
QUESTION 11
Scenario
Refer to the topology. Your company has connected the routers R1. R2. and R3 with serial links. R2 and R3 are connected to the switches SW1 and SW2, respectively. SW1 and SW2 are also connected to the routers R4 and R5.
The EIGRP routing protocol is configured.You are required to troubleshoot and resolve the EIGRP issues between the various routers.
Use the appropriate show commands to troubleshoot the issues.Router R6 does not form an EIGRP neighbor relationship correctly with router R1. What is the cause for this misconfiguration?
A. The K values mismatch.
B. The AS does not match.
C. The network command is missing.
D. The passive-interface command is enabled.
Correct Answer: C
Explanation
Explanation/Reference:
The link from R1 to R6 is shown below

LX0-104 dumps

As you can see, they are both using e0/0. The IP addresses are in the 192.168.16.0 network:But when we look at the EIGRP configuration, the “network 192.168.16.0” command is missing on R6.
Study the following output taken on R1:
R1# Ping 10.5.5.55 source 10.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.5.5.55, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.1.1.1
…….
Success rate is 0 percent (0/5)
QUESTION 12A static map to the S-AMER location is required. Which command should be used to create this map?
A. frame-relay map ip 172.30.0.3 825 broadcast
B. frame-relay map ip 172.30.0.3 230 broadcast
C. frame-relay map ip 172.30.0.3 694 broadcast
D. frame-relay map ip 172.30.0.3 387 broadcast
Correct Answer: B
Explanation
Explanation/Reference:
Frame-relay map ip 172.30.0.3 230 broadcast
172.30.0.3 is S-AMER router ip address and its configure on 230 dlci value. Check “show frame-relay map ” output in the diagram.

ในปี 2559 ได้ก่อตั้งแบรนด์ Gizmo เป็นแบรนด์ของบริษัท ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ วางจำหน่ายทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด เซ็นทรัลและร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์

“ผู้นำธุรกิจด้านอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนชั้นนำของประเทศ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง พร้อมได้รับการยอมรับและความเชื่อถือในตัวสินค้าจากผู้บริโภค”

พันธกิจ

1. พัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟน ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีall assignment help ที่สุด
2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนส่งให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาและมองหาสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของลูกค้า
4. อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Good Product Good Service
” แล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับสินค้า และบริการอย่างมืออาชีพ “